BIAS i BIAS DS

BIAS™ (BUILT IN ANTI SLAM) je amortizer za klizna vrata, koji će omogućiti zatvaranje bez udaranja, čime se povećava njihova dugotrajnost. Od skoro u ponudi Eclisse-a se nalazi i nova verzija, BIAS DS (double-side), obostrani usporivač, koji vrata usporava i prilikom otvaranja i prilikom zatvaranja. Oba dodatka se vrlo lako ugrađuju u samu šinu (vođicu), a zahvaljujući patentiranoj vođici koja može da se izvadi bez oštećenja zida, BIAS i BIAS DS možete ugraditi i naknadno. Ovo je posebno bitno u slučaju da ste prilikom odabira kliznih vrata smatrali da Vam usporivač ne treba, a vremenom se pokazalo da nije tako. BIAS DS je dostupan za okvire svetle širine 80cm i više.