Sinhronizacija za model TELESCOPICA

Osnovni model TELESCOPICA funkcioniše tako što se prva vrata otvaraju dok ne „udare“ u druga, a potom zajedno uklizavaju u okvir. Uz ovaj dodatak sam pritisak na prva vrata pomera i druga vrata, i na taj način mnogo lakše i ujednačenije uklizavaju u okvir. Osim lakšeg otvaranja, ovaj sistem omogućava i da se izbegnu eventualna oštećenja vrata usled jačeg pritiska prilikom otvaranja.